Herwig DE SMEDT Comm. V.

Home

Over ons

Plaatsbe-

schrijvingen

Muur-

overnames

Contact

Opmetingen

Verkaveling

& attesten

Schattingen

Foto’s

OPMETINGEN

1. Opmetingen van de bestaande toestand (voor architecten met het oog op inplanting van nieuwe gebouwen, voor infrastuctuurwerken, opmaak verkavelingsdossiers, stedenbouwkundige attesten, bij planologische attesten,...)

2. Opmetingen van percelen voor aankoop, verkoop, splitsing, ruiling,...

3. Afpalingen van terreinen.

4. Opmetingen van de nieuwe toestand (As-built plannen).

5. Opmaken van rooilijnplannen.

6. Opmetingen voor oppervlaktebepalingen, grensscheidingen,...

7. Opmetingen bij grensbetwistingen.

8. Opzoeken, controleren en materialiseren van eigendomsgrenzen.