Herwig DE SMEDT Comm. V.

Home

Over ons

Plaatsbe-

schrijvingen

Muur-

overnames

Contact

Opmetingen

Verkaveling

& attesten

Schattingen

Foto’s

VERKAVELINGEN

Samenstelling van verkavelingsdossiers:

1. Voorafgaande opmeting bestaande toestand.

2. Onderzoek naar de verkavelingsmogelijkheden en bespreking met de bevoegde instanties.

3.Samenstelling van het verkavelingsdossier:

          a. Aanvraagformulier.

          b .Situatieplan.

          c .Opmetingsplan bestaande en nieuwe toestand.

          d. Verkavelingsontwerp.

          e. Stedenbouwkundige voorschriften.

          f. Foto’s van de eigendom en omgeving.

          g. Gevel- en terreinprofielen.

          h. Belofte van grondafstand.

4 .Indiening en opvolging van de dossiers bij de bevoegde administratie.

5. Opmeting en afpaling van de diverse percelen na aflevering van de verkavelingsvergunning.

6. Bij weigering van de vergunning:

          a. Indiening van het beroep bij de Bestendige Deputatie van de Provincie.

          b. Verdediging van het dossier tijdens de hoorzitting.

Bij verkavelingen met nieuwe wegenis wordt een uitgebreid wegenisdossier samengesteld. Dit omvat o.a. een grondplan, lengte- en dwarsprofiel, kunstwerken, bestek, ramingen,…  De documenten voor de aanbesteding worden klaargemaakt. Onder ons toezicht zal de aangestelde aannemer de werken uitvoeren. Na realisatie kan overgegaan worden tot de opmaak van as-builtplannen en de oplevering van de werken.