Herwig DE SMEDT Comm. V.

Home

Over ons

Plaatsbe-

schrijvingen

Muur-

overnames

Contact

Opmetingen

Verkaveling

& attesten

Schattingen

Foto’s

Landmeter Herwig De Smedt:

° behaalde het diploma van Gegradueerde in de Topografie te Mechelen.

° behaalde in 1986 het diploma van Meetkundige-Schatter van Onroerende Goederen via de centrale examencommissie te    Brussel.  De verplichte 2 jaar durende stage werd voorafgaandelijk volbracht in het  zelfstandig landmeterskantoor van Lode  Verdoodt te Ternat.

° is ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van landmeters-experten onder Lan nr. 040479.

° is beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

° is lid van landmetersverenigingen.

° heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het kadaster.

° was medeoprichter van Intop Nv en Intop Experts  Bvba te Ternat.

° was vennoot bij Intop Nv en Intop Experts Bvba tot eind 2010.

° heeft meer dan 25 jaar ervaring als zelfstandig landmeter.

Mijn activiteiten zijn voornamelijk het uitvoeren van opmetingen en afpalingen, ontwerpen van verkavelingen, schatten van onroerende goederen, het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen voor huur en werken,  expertise en schaderamingen na huur, het samenstellen van muurovername dossiers, ...

De ruime ervaring in de landmeetkunde en expertises, zorgen samen met mijn kennis en de modernste meetapparatuur  dat  alle opdrachten op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze afgewerkt worden.