Herwig DE SMEDT Comm. V.

Home

Over ons

Plaatsbe-

schrijvingen

Muur-

overnames

Contact

Opmetingen

Verkaveling

& attesten

Schattingen

Foto’s

MUUROVERNAMES

 

1. Voorafgaande opmeting van de bestaande toestand.

2. Bepaling van de over te nemen muurgedeelten.

3. Opmaak van het proces-verbaal van muurovername.