Herwig DE SMEDT Comm. V.

Home

Over ons

Plaatsbe-

schrijvingen

Muur-

overnames

Contact

Opmetingen

Verkaveling

& attesten

Schattingen

Fotoís

PLAATSBESCHRIJVINGEN

 

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur.

 

Bij aanvang huur wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het verhuurde pand opgemaakt.

Bij einde huur wordt een controle uitgevoerd. De vastgestelde schade wordt geraamd.

Een proces-verbaal wordt opgemaakt en ondertekend door de betrokken partijen.

 

Plaatsbeschrijving voor aanvang en na werken.

 

Voor de aanvang van bouw- en/of afbraakwerken is het nuttig om een plaatsbeschrijving te laten opmaken van de aanpalende eigendommen.

Na beŽindiging van de werken kan men duidelijk aantonen welke schade reeds aanwezig was, en welke schade ontstaan is tengevolge de werken.